Pomohl jsem sousedovi zvednou velkou popelnici na papír, byla zhozená po nočním slavení Novýho roku.