Účast na benefiční koncertu na pomoc pro zaplavené oblasti Šumvaldu a Břevence, plus příspěvek na oblasti.