Na vodáku jsem půjčil učitelce můj klobouk, protože zapoměla pokrývku lavy.