Došla jsem svému drahému nakoupit knížky, aby se zbavil poukázek platných do konce roku, odmítal jít totiž do obchodu v tomto čase