Kolegyně si přese mě objednala voňavku z katalogu. Když přišla, nechtěla jsem ji zaplatit a radši jsem ji kolegyni věnovala.